top of page

NASI PATRONI

dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji od roku akademickiego 2019/2020

 

Należy do Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe to ekonomia środowiska, ekoinnowacje oraz zrównoważony rozwój.  Osiągnięcia naukowe - stypendysta rządu Japonii - Japan Society for Promotion of Science, wykładowca i stażysta na Northeastern Illinois University w Chicago oraz Aarhus University w Danii, ekspert grup roboczych Eurostatu i Parlamentu Europejskiego, kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki oraz Członek komitetów organizacyjnych i naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji Enviroinfo, Water Economics and Statistics, Risk analysis, międzynarodowych warsztatów dotyczących modelowania statystycznego i symulacji w naukach, medycznych, ekonomicznych i społecznych w Chicago.

Joanna_Żukowska1.jpg

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji do roku 2020

 

Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Opiekun naukowy SKN Akceleracji od roku akademickiego 2016/2017.

dr Tomasz Pilewicz

 

Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Opiekun naukowy SKN Akceleracji od roku akademickiego 2016/2017.

Pilewicz_2018.jpg
HGM_2015.png

profesor dr hab. Hanna Godlewska - Majkowska

Przez wiele lat Opiekun naukowy SKN Akceleracji. Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Pomysłodawczyni i współautorka ogólnopolskich regionalnych raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i gmin. Nieprzerwanie wspiera SKN Akceleracji od roku akademickiego 2008/2009.

bottom of page