top of page

Badanie "Gmina na 5!"

NASZE PROJEKTY

Gmina na 5!

O projekcie

Badanie polskich gmin drogą elektroniczną. Czy polskie gminy przygotowane są do ery cyfryzacji, czy sprawnie radzą sobie z obsługą interesantów w sposób zdalny, czy zapewniają łatwy i sprawny dostęp do dużego zasobu informacji?

Te aspekty sprawdza badanie "Gmina na 5!".

W ramach badania oceniane są najlepsze gminy w Polsce - zarówno w zakresie komunikacji jednokierunkowej i bezpośredniego dostępu do informacji, jak również elektronicznego kontaktu Urzędu z interesantem.

Oceniane są takie aspekty, jak zasób możliwych do zdobycia informacji, łatwość ich pozyskania, otrzymanie pomocy ze strony Urzędu, stosowanie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających użytkownikom pozyskanie danych dotyczących danej gminy, jak również stanowiące zachętę dla przedsiębiorców.

Wyniki są analizowane, omawiane oraz publikowane w ramach corocznego raportu, natomiast na podstawie zebranych ocen budowany jest ranking najlepszych, pod kątem komunikacji elektronicznej, gmin w Polsce.

bottom of page