top of page

Konferencja "Forum Gmin na 5!"

NASZE PROJEKTY

Forum Gmin na 5!

O projekcie

Jedyne w skali Uczelni spotkanie środowiska samorządowego, świata nauki i biznesu. To wypełnione dyskusjami, panelami i merytorycznymi prezentacjami wydarzenie jest świetną okazją, by budować dobre relacje, świadomość potrzeb biznesu oraz "wznosić mosty" pomiędzy uczestnikami różnymi uczestnikami społeczeństwa.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz wzajemna inspiracja ludzi z różnych płaszczyzn dzisiejszej gospodarki. Wychodzimy z założenia, że jedynie wzajemne zrozumienie, wiedza, współpraca pomiędzy ludźmi ze wszystkich ogniw "ekonomicznego i społecznego łańcucha" pozawalają na utworzenie stabilnego i proprzedsiębiorczego środowiska, w którym rozwijać się mogą polskie firmy.

Zebranie w jednym miejscu wielu "graczy" pozawala na integrację środowisk oraz wzajemne pogłębianie wiedzy, dotyczącej budowania przyjaznych przedsiębiorcom regulacji, stosowania odpowiednich technik i rozwiązań dla  biznesu, wspierania budowy spójnego i harmonijnego otoczenia biznesowego - już na poziomie samorządowym.

W czasie Konferencji następuje też rozdanie wyróżnień dla gmin charakteryzujących się najwyższą jakością komunikacji elektronicznej z obywatelami i przedsiębiorcami, zgodnie wynikami badania "Gmina na 5!". Podczas ostatniej Konferencji, która odbyła się 09.06.2022 r. zespół badawczy wytypował aż 12 gmin złotych oraz 42 gminy wyróżnione, które zostały nagrodzone. Gminy złote są to gminy, które zostały wyróżnione 3 razy z rzędu!

Najlepszy wynik spośród złotych gmin uzyskała gmina Człuchów! Gratulujemy!

Kolejna edycja konferencji odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2023 r. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Forum Gmin na 5! 2023
bottom of page