Konferencja "Forum Gmin na 5!"

Forum Gmin na 5!

O projekcie

122122487_977733122721912_86765666060457

Jedyne w skali Uczelni spotkanie środowiska samorządowego, świata nauki i biznesu. To wypełnione dyskusjami, panelami i merytorycznymi prezentacjami wydarzenie jest świetną okazją, by budować dobre relacje, świadomość potrzeb biznesu oraz "wznosić mosty" pomiędzy uczestnikami różnymi uczestnikami społeczeństwa.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz wzajemna inspiracja ludzi z różnych płaszczyzn dzisiejszej gospodarki. Wychodzimy z założenia, że jedynie wzajemne zrozumienie, wiedza, współpraca pomiędzy ludźmi ze wszystkich ogniw "ekonomicznego i społecznego łańcucha" pozawalają na utworzenie stabilnego i proprzedsiębiorczego środowiska, w którym rozwijać się mogą polskie firmy.

Zebranie w jednym miejscu wielu "graczy" pozawala na integrację środowisk oraz wzajemne pogłębianie wiedzy, dotyczącej budowania przyjaznych przedsiębiorcom regulacji, stosowania odpowiednich technik i rozwiązań dla  biznesu, wspierania budowy spójnego

i harmonijnego otoczenia biznesowego - już na poziomie samorządowym.

W czasie Konferencji następuje też rozdanie wyróżnień dla gmin charakteryzujących się najwyższą jakością komunikacji elektronicznej

z obywatelami i przedsiębiorcami, zgodnie wynikami badania "Gmina na 5!"