top of page

Żagle Biznesu

NASZE PROJEKTY

Żagle Biznesu

O projekcie

ZB_Logo_kwadrat.png

Konkurs „Żagle Biznesu” to flagowy projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którego celem jest promocja Inteligentnych Organizacji prowadzonych przez studentów i absolwentów uczelni. Jest objęty patronatem Rektora Piotra Wachowiaka i jest realizowany przez władze uczelni wraz z wybitnymi dydaktycznymi projektu liderami – przewodniczącą kapituły konkursu prof. dr hab. Hanną Godlewską-Majkowską i dr Tomaszem Pilewiczem wraz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz obecnych na uczelni ekspertów z zakresu inteligencji organizacyjnej konkurs.

 

W projekt od strony badawczej włączeni są doktoranci i studenci SGH, a wsparcie organizacyjne zapewnia co roku SKN Akceleracji. Konkurs wyłania spośród zgłoszeń najbardziej inteligentne przedsiębiorstwa, badając je na płaszczyznach: technologicznej, produktowej, organizacyjnej, CSR-owej oraz marketingowej. Każda firma poddawana jest ocenie poprzez bezpośredni wywiad oraz „wejście do firmy” – a badaczami, którzy poznają od środka biznesy są m.in. nasi członkowie. Zebrane materiały poddawane są ocenie przez Kapitułę konkursu, w której znajdują się nie tylko eksperci SGH, ale przedstawiciele Klubu Partnerów SGH, w skład którego wchodzą jedne z największych polskich firm. Inicjatywa to unikatowe połączenie aspektu promocyjnego oraz naukowego. Z jednej strony jest to promocja firm absolwentów SGH, promocja innowacyjności tworzącej się w SGH oraz współpraca z czołowymi polskimi firmami zasiadającymi w Kapitule. Z innej – inicjatywa naukowa, bowiem zebrana w firmach wiedza jest doskonałą bazą do tworzenia studiów przypadku i rozwoju naukowego – do czego zainteresowani badacze również mogą zostać włączenia. Dla zwycięzcy przeznaczona jest nagroda „Grand Prix” rozdawana na co rocznej inauguracji roku akademickiego przez Władze uczelni.

bottom of page