Witaj na stronie SKN Akceleracji!

Działamy przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i w kompleksowy sposób zajmujemy się

tematyką przedsiębiorczości.

Od biznesowego doświadczenia, przez rozwój kompetencji społecznych po kwestie związane z otoczeniem biznesu - różnorodne projekty to także wiele możliwości znalezienia czegoś dla siebie - a zakres naszych działań rośnie i będzie rósł z czasem!

IMG_5516_edited.jpg

Nasi Patroni

dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji od roku akademickiego 2019/2020

Należy do Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe to ekonomia środowiska, ekoinnowacje oraz zrównoważony rozwój.  Osiągnięcia naukowe - stypendysta rządu Japonii - Japan Society for Promotion of Science, wykładowca i stażysta na Northeastern Illinois University w Chicago oraz Aarhus University w Danii, ekspert grup roboczych Eurostatu i Parlamentu Europejskiego, kierownik projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki oraz Członek komitetów organizacyjnych i naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji Enviroinfo, Water Economics and Statistics, Risk analysis, międzynarodowych warsztatów dotyczących modelowania statystycznego i symulacji w naukach, medycznych, ekonomicznych i społecznych w Chicago.

1517359091798.jpg
Joanna_Żukowska1.jpg

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji do 2020 r.

Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha. Opiekun naukowy SKN Akceleracji od roku akademickiego 2016/2017.

Pilewicz_2018.jpg

dr Tomasz Pilewicz

Adiunkt w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Menadżer w Philips w Europie Środkowo-Wschodniej. Doradca biznesowo-gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Absolwent studiów doktoranckich z Ekonomii w specjalności Innowacyjność Gospodarki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów MBA w Przedsiębiorczości i Innowacjach w Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu i Politechnice Wiedeńskiej. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Autor publikacji w formie książkowej i artykułów naukowych z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego

HGM_2015.png

prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

Przez wiele lat Opiekun naukowy SKN Akceleracji. Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Pomysłodawczyni i współautorka ogólnopolskich regionalnych raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, powiatów i gmin. Nieprzerwanie wspiera SKN Akceleracji od roku akademickiego 2008/2009.